עוד ועוד ילדים מצטרפים למעגל הרגישים לקרינה וסובלים מאד. רבים מהם מסתירים את מצבם. נפגעי קרינה לא יצרו לעצמם הפרעה רפואית בגלל חרדה, לא היה לנו מושג