הגיעה העת למנהיגות אחרת, "מנהיגות חדשה". עידן "המנהיג הכל יכול" תם. אנו זקוקים למנהיגות, המעצימה את התושבים, המתרכזת בצרכיהם וחוברת להם ובעיקר, השומרת על יושרה וניקיון כפיים

למרות שהחוק אוסר על כך, בישראל עדיין מתקיימות מאות חתונות של קטינות מדי שנה, מהן בודדות מתקיימות בהיתר. מה אפשר לעשות כדי למגר תופעה בעייתית ומסוכנת זאת?

הבחירה האומללה ב-4 נשים בלבד מבין 14 מדליקי משואה, כמו גם הניסיון להציג את הרשימה ככזו המביאה בשורה, מחייבת התבוננות מעמיקה על מה שעובר על החברה הישראלית