מה גורם לאישה שמנהלת חיים מלאים ועמוסים להחליט להתמודד למועצת העיר ומה הם שני הנושאים שגלית דובין מתכוונת לקדם כחברת מועצה בכפר סבא?