כל שינוי בחיים, צריך לפנות מקום להתחדשות, להתחלה החדשה. טקס 'התשליך' הוא ניקוי רוחני פשוט שמאפשר לנו לעשות סדר בנפשנו לפני תחילתה של שנה חדשה

אני שואפת להיכנס למטבח וגם לצאת ממצריים. אני לומדת וקוראת, וגם אם בזווית העין רואה אבק על המדף אני מזכירה לעצמי שאבק איננו חמץ ושבזכות נשים צדקניות נגאלו בני ישראל ממצריים