9 חודשים של נשימות, ומה קשורה קרמיקה לכל זה

"עוד מעט עברה שנה מאז צילומי ההריון שלנו, נשמח שתצלמי אותנו עם הקטנה!" אומר הקול מהצד השני, ובפנים הלב שלי מתכווץ...

את עוד צעירה... נו, מתי נראה אותך עם בטן? לא בא לך?!

לחיות בתוך הרגע, עד שיתפוצץ