לחופש נולדה, זה הכינוי שבחרה לעצמה. שמה האמיתי שמור בסלונה. היא אמיתית, אולי אפילו חברה שלכם בפייסבוק, והיא רוצה לספר על מה שרבות לא מעיזות לחשוב, לדמיין ולדבר עליו