מה גורם לי לשוב לאותן החוויות של עוני, פשטות, תנאי בסיס, חדוות החיים, אושר נפשי, פרידה ללא שוב, הרחבתם של חדרי הלב