הטיעון ש"אין למי להצביע" הוא שטחי ומתפנק. לא כל הסוסים לבנים, ולא כל הפוליטיקאים רעים ומושחתים. בחירה במישהו היא הוכחה שהפנמתם רעיון חשוב: אין שחור ולבן, אין צדק מוחלט