מה הקשר בין ראש ממשלת פינלנד לאירוע העצמת נשים בעיר רמלה?

המילה "בנות" לא סתם גורמת לנו להרגיש חוסר נוחות כשהיא נאמרת במיוחד במקומות העבודה שלנו . בסאב טקסט שלה מסתתרת "פטרונות" "פוגענות" וניסיון להכליל אותנו.

המחזה מציב לנו מראה על הדרת נשים מדפי ההיסטוריה ואיך עד היום יש לזה השפעה על הדורות הבאים.

חברי מועצת עיר עושים את תפקידם ללא תגמול כספי ואף מכניסים את היד לכיס בשביל לקדם רעיונות ולהיות מבוטחים כנגד תביעות

הארנונה שאנו משלמים על שטחי מגורים לא מכסה את ההוצאות של הראשות למען התושבים וככל שיש יותר בנייה בעיר קופת העיריה מתרוקנת על כל דירה חדשה שנבנית