יש מצווה אחת חילונית בתכלית שנהוגה בשיטות מממשל חילוניות בתכלית ושמה דמוקרטיה ודווקא הציבור החרדי אימץ אותה בחדווה. אז אם חשובה לכם דמוקרטיה, תלמדו מהחרדים וצאו להצביע

ישבתי בבית המשפט וראיתי כל כך הרבה נשים חרדיות שלא היו שם בתחילת הדרך, אך באו היום לתמוך, גם אם עודן שותקות, והצלחתי לשמוע את משק כנפי ההיסטוריה