המאבק לשוויון ולשילוב חייב להיות משותף לגברים ולנשים וחייב לעמוד בראש סדר העדיפויות של כל מדינה שרוצה להתקדם ולהתפתח ובכל זאת, פמיניזם נתפס עדיין כ'משהו של בנות'