"שלוש היו תמיד אהבותי, שלוש הן לא יותר מדי", לא תמיד נכון....

אנג'ליקה שר מציגה צילומים החוקרים את השינוי שחל בבתה ובחברותיה בזמן השירות הצבאי, כשהן בודקות סוגיות של עצמאות, ציות, כוח, שליטה, היררכיה, שמירה על גבולות ואוטונומיה. במקביל משקפת הסדרה את השינוי הרגשי והתודעתי שחל באם, בעת ששתיהן מתמודדות עם מפגש בין תרבויות, דתות והיסטוריות, תוהות על תפקידן של נשים בתקופה זו ומחפשות משמעות בכל אלה. גלריה זימאק, תל אביב ה' באייר 68, ת"א. עד 14.12.2018

The function of wisdom is to discriminate between good and evil" Cicero“

"בהתחלה זה כואב אחר כך יוצא החוצה" (יהונתן גפן)