כבר לפני יותר מעשור התחילו להופיע על מדרכות העיר כרכים של ה'אנציקלופדיה העברית' שהושלכו לרחוב. לרבים מאיתנו 'ילידי המאה הקודמת', מראה הספרים המושלכים כזבל, צובט לב במיוחד.

ההתלבטויות, ההחלטות, ותגובות הקוראים לעטיפות ספרי טרילוגיית "טבעות העורבים".

זיכרוניקה מציגה מערכת הקשרים בין אופן קליטת הזיכרון ותיעודו, ואופן צריבתם החזותית בתאי המוח והלב

"על חוף מפרץ, אלון תפארת", תערוכתה של אנג'ליקה שר בקיבוץ בארי

היום חל "יום שפת האם הבינלאומי". זה יום המציין רב-גוניות תרבותית, פתיחות והקשבה לקולות שונים, למודעות חברתית ולסובלנות. לכל מי שהשפה יקרה ללבו, אין צורך להבהיר כמה כֹֹּח יש במילה, ועד כמה חשוב הדיוק בבחירתה ובהבנת המשמעות שלה להבנת הזולת והמציאות בה הוא חי.