כאשר נשים מתמודדות לתפקיד פוליטי בכיר, עד כמה השיקול של הצבעה עבור אישה בא לידי ביטוי בקרב מצביעות ומצביעים ואיך אפשר לתרום לשינוי מעמדן של נשים בפוליטיקה המקומית?