הלכתי לישון וכשקמתי בבוקר, ידעתי שאני צריך לעשות מעשה טיפשי: הודעתי למארגן הכנס שלא אוכל להשתתף כל עוד לא תאוזן החלוקה המגדרית