כל ביטוי של אלימות שאני מסכימה לקבל מהחוץ, נכנס אליי. ויצא ממני.סביר להניח על הדבר הקרוב, הזמין והחלש ביותר. זה שאוהב אותי בכל מקרה.

אם נשוב להיפגש, נשוב כאדם שאהבה השפיעה עליו וכעת הוא אחר.מצוות נפרדות במערכות יחסים.

הזמנה ראויה מדוע היא קריטית? איך הזמנה ראויה רלוונטית להתרחשויות לכל אורך המפגש ומסירה תלות, מביאה לשלמות.   בואו איתי.

לא צריך להתנצל, מספיק שהשתתפת.מה שאני באמת מבקשת זו מידה של אחריות. ממני. תמיד ממני.