המפתח לשאלה איך תיראה ישראל ב-2029 נמצא בידינו. האויב הגדול שלנו הוא הייאוש, הנתיב המוביל אנשים טובים לוויתור ולכניעה וכאשר הטובים נשארים בבית, הדרך לדברים רעים פתוחה וקלה