כך במשפט אחד לפני שהצגתי את הקונספט התיכנוני, הבהיר לי המנכ''ל עמו נפגשתי שעל פיו יישק דבר