במאות השנים שעברו מאז תפקידן של נשים בעולם הריגול והמודיעין היה מרכזי וקריטי. הדבר נכון ביתר שאת לגבי ישראל, מדינה שחיה על חרבה מאז הקמתה