בגלל חוסר פיקוח על מוסדות חינוך חרדים קיימת אפליה קשה של עובדות ועובדי מוסדות חינוך אלה ששכרם נמוך משמעותית ושזכויותיהם נפגעות. ברכה דוידוביץ' נחושה לשנות את המצב