המאבק האל-הורי הוא מאבק על הכרה חברתית, על הזכות להגיד את מה שאנחנו חושבים בלי שיתייחסו אלינו כמצורעים, על הזכות לבחור גם לא-להיות אמא

שתי נשים נמצאו מתות. אחת שהיתה קורבן לאונס קבוצתי ואישה בזנות. בחדשות בקושי תשמעו על זה