חשק עז לבירה עלה לי באותו ערב, הרגשתי את הצורך לצאת ולהשתחרר, העומס בעבודה והלימודים התישו אותי, הלילה התקרב וגרם לי לרצות יותר ויותר להיות משוחררת