מיזם #גבריםעושיםשינוי מכוון לשנות את המשחק כולו ולא רק את כלליו והמשחק החדש אינו של הנשים בלבד, אלא שיתוף פעולה בין גברים לנשים שמייצרים יחד מציאות שונה