לא רבים מודעים היום לחלקם החשוב של ניצולי שואה בהקמת המדינה. הגיע הזמן להחזיר, לצד החמלה לניצולים, את ההערכה הראוי להם על תעצומות הנפש שגילו בשיקום חייהם