את זוכרת את הסיפור שלי נכון? תיזכרה אותי כשהגיעה. כן בהחלט עניתי בחיוך

לעיתים האתגרים העומדים בפנינו הם המתנה הכי גדולה בחיינו