ישנן נשים שנושא המחזור נוכח אצלן כל הזמן ומטריד את מנוחתן. החוט המקשר בין מרבית אותם מקרים שמגיעים לטיפול במרפאה הוא מצבן הרגשי של אותן נשים. כך מומלץ לשחרר לפי השיטה הסינית