מי שחושב שראוי ונכון שנשים יתפסו מקום שווה בכל תחומי החיים, צריך להבין שמתן הזדמנות שווה ואמיתית לנשים להצטיין מתחיל מנשיאה שווה בנטל גידול הילדים. שוויון אמיתי בנטל