בהמשך להתנהגותו המחפירה של שר העבודה והרווחה כלפי חברותי הלוחמות בשטח כולכם מוזמנים לקרוא איך מתפתחת האגדה עד כה ואיך תימשך? כמו כן, מוזמנים לתמוך לעודד ולהגיב. מוקדש באהבה רבה לכל ההורים המיוחדים בישראל.

אין סיפור שראוי להתפרסם בערב יום השואה יותר מסיפור הצלתם של עשרות אלפים מיהודי הונגריה. עם זאת , מאחורי סיפור הצלה זה עומדות עובדות מופלאות רבות, אשר לא מוזכרות בכתבה ומן הראוי להכירן ויש עוד גיבורים אלמונים רבים מאחורי סיפור הצלה מופלא זה.

איזה עציץ יקפוץ עליך כשתגיע מאוחר בלילה הביתה?ואיזה עציץ ינחם אותך כשאתה עצוב?

בגיל 78 אבא שלי מדדה ומועד בבטחה לעבר השקיעה של חייו. אבא שלי הופך להיות שקוף...