לדיאטנית ענת אשר יש עבורכן הצעה לתפריט יומי לכלה שהגיעה למשקל היעד לשבוע האחרון שלפני האירוע