חיכיתי לספר הזה בכליון עיניים, וכשהתיישבתי לקרוא אותו- נרדמתי. האם אשוב אליו? כנראה שכן, אבל לפחות אז אני אהיה מוכן.

(בלי לנטוש את הסמרטפון!)

או, דברים שאני עושה כשאתם ישנים