כבר יותר מחודשיים מאז שהרגשתי את מגע שפתיו הבשרניות והרכות, על שפתיי שלי, או על כל חלק אחר, מצפה, בגופי