המורה הפשיל את שרוולו, נגע בעורו על הזרוע שלו ואמר: "יש אנשים שיש להם עור דק ויש אנשים שיש להם עור עבה ולך, אלמה, כנראה יש עור דק. את צריכה ללמוד להתמודד עם זה"