פאני נוידא הבינה כבר לפני 160 שבסידור התפילה אין מספיק תפילות לנשים. התפילה הזאת, שנכתבה עבור מי שנאלצו להיפרד ממשפחתם כדי להבריא, נכונה במיוחד בימים אלה

אנו מצויים בשעת רצון יוצאת דופן, שתוביל לשינוי דרמטי. שילוב של אכיפה אפקטיבית, סל שיקום מתאים, חינוך והגברת המודעות הציבורית יצמצמו דרמטית את היקפי תופעת הזנות בישראל