איש אינו מכין אותך ללידה של עובר מת. איש אינו יכול להבין את גודל הכאב. המעט שביכולתנו לעשות זה לייצר תנאים שיקלו, ולו במעט, על ההתמודדות והחזרה לשגרה