סיפורו של אב שהפך את האבהות לשליחות, להשמיע את הקולות של הילדים המיוחדים.

לא משנה כמה דברים אני עושה וכמה דברים אני יוצרת