השראה היא המילה הראשונה שעולה לי לראש, השראה והחיוך השובה שלך. מה את אומרת שנשב לקפה ונתכנן יחד איך אפשר לעזור לכל אישה שתרצה להגיע עד לכוכבים?

איך מסבירים לילדה בת שלוש על חוקי העולם, משאירים אותה עם חיוך על הפנים, והופכים את ההבנה הזאת למקצוע

אופטימיות נצחית שלא ברור מהיכן היא הגיעה, לב נקי שמקבל בשלווה כמעט את כל מי שהוא פוגש ותמימות שלפעמים גובלת בנאיביות

עם אימא זקנת שבט תמניה, אבא היפי קנדי ושבט של אחים וחצאי אחים שכולם עוסקים ביצירה וטבע, לא היה סיכוי לעסוק במקצוע שלא קשור לעולם הטבע והריפוי