Saloona מרחיב את גבולות המונח “תוכן נשי” בהיותו כל מה שנשים מחפשות ברשת: רחב יריעה, דעתני ואינטליגנטי,
כתוב מנקודת מבטן של נשים ורוחש כבוד לסדר היום שלהן, הציבורי והאישי.
Saloona הוא “כיכר הכפר” הוירטואלית, פלטפורמת בלוגים פתוחה וחופשית, בה מתרחשת השיחה המרכזית של הנשים בישראל.
אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק בחוויה המשותפת הזו ולפתוח בלוג בסלונה.