gilshalev - הבלוג של גיל שלו

גיניתי בבית

האינטרנט שוב כמרקחה. שוב ישראלים (רבים) משלמים בחייהם את מחיר השנאה. ושוב, למרבה הצער, חפים מפשע נוספים משלמים את מחיר יצר הנקמה. ושוב, הויכוחים ברשתות האנטי-חברתיות מתמקדים ב... ניחשת נכון. ימין ושמאל, בקצב הטנגו. נראה כי לנצח נפלג עצמנו לדעת... מצד שמאל, הרבה פוסטים בגנות מעשה הלינץ' באדם האריתראי. ומימין בעיקר זעם על אותם פוסטים שמשמאל. […]

גיל שלו

19/10/2015


האינטרנט שוב כמרקחה.

שוב ישראלים (רבים) משלמים בחייהם את מחיר השנאה. ושוב, למרבה הצער, חפים מפשע נוספים משלמים את מחיר יצר הנקמה. ושוב, הויכוחים ברשתות האנטי-חברתיות מתמקדים ב... ניחשת נכון. ימין ושמאל, בקצב הטנגו. נראה כי לנצח נפלג עצמנו לדעת...

מצד שמאל, הרבה פוסטים בגנות מעשה הלינץ' באדם האריתראי. ומימין בעיקר זעם על אותם פוסטים שמשמאל.

אחזור רק עוד פעם אחת על עמדתי שאין בכלל דבר כזה "ימין" ו"שמאל" ומכאן לנקודה שרציתי לחדד.

קול זעקה רמה עולה ממעמקי הרשת - למה אתם לא מגנים את רצח היהודים?! למה רק את הפגיעה באריתראי?!

אז ככה:

1. אין חיי אדם אחד שווים יותר מחייו של אחר.

2. לא על האדם מוטלת האחריות לקבוע דין מוות לאחר.

3. בדברנו על "הבא להרגך, השכם להרגו" צריך להבחין בין הגנה עצמית במצב של איום, לבין הוצאת כעס - מוצדק - שנובע מכאב, על אדם שאינו מהווה איום.

4. אנחנו לא יכולים להמשיך ולהתהדר בעליונות מוסרית, בה בעת שאנחנו מקבלים ביצוע לינץ'.

5. הנקודה - אולי - המשמעותית ביותר היא - עצם הגינוי. מה יעזור הגינוי? הנה, גיניתי. האם מחבל פוטנציאלי שיושב לו אי שם ומתכנן לפגוע בישראלים יזדעזע מגינוי של פלוני אלמוני ויחליט לשנות את דעתו? האם פוסט שלי בפייסבוק ישכנע את אוכלוסיית העולם לראות את ישראל באור אחר? האם באמת יש נאיביים כל כך בינינו שחושבים שגינוי פעולת טרור ע"י ישראלים תשיג איזושהי מטרה, מלבד ליטוף הדדי על השכם?

נא שימו לב שאין פה עניין של דיעה פוליטית כלל ועיקר.

אנחנו יכולים לשבת לנו מול המקלדת, ובחרון אפינו לגנות כל פעולה כנגד ישראל. איך אחדות השורות הזו תהפוך את ישראל ליותר טובה? איך הסולידריות הזו משנה את המציאות?

האם ישראל נבנתה על בסיס ערכי שמכשיר לינץ'? האם היהדות מכילה הכשרה כזו? אנחנו יודעים - גם בתוך הכעס המובן - שהתשובה לשתי השאלות אינה יכולה להיות שום דבר אחר למעט "לא".

אז ברשותכם, אני מגנה אלימות. אני מגנה פגיעה בחפים מפשע. אני מגנה כל פעולת איבה.

אבל אני מעדיף להתמקד במשהו שאולי יש סיכוי רב יותר לשנות. אני מעדיף להתמקד במשהו שקשור בי.

כשנפסיק להילחם אחד בשני מתוך ראיה מעוותת של המציאות (ימין\שמאל) ונתאחד מאחורי רצון ליצור חיים במדינה ששווה להילחם בעבורה, לא יוטלו על הצבא משימות ששייכות למשטרה, לא יועברו בחשיכה חוקים אפלים דוגמאת "חוק המישוש" (כבר נאמר בפייסבוק - חג לניצבים...) ולא נמשיך להיתדרדר במדרון החלקלק של עצימת עין לנוכח שוד זכויות היסוד שלנו כאזרחים ועירבוב רשויות שבינו לבין דמוקרטיה אין כל קשר.

ואם הפוסט הזה נראה לכם מוכר, זה מפני שבכל סבב לחימה\טרור - אנחנו חוזרים לאותו מעגל... הנה פוסט מהסבב הקודם.

גיל שלו

פוסטים באנגלית - www.gilshalev.com