משפחה, ירושה ומה שביניהם - הבלוג של עו"ד אריאל דרור

מזונות מן העיזבון/עו"ד אריאל דרור

המאמר יסביר כיצד ניתן לגבות מזונות מהעיזבון

עו"ד אריאל דרור

10/03/2013


בוקר טוב

המאמר השבוע יעסוק בסוגית קבלת מזונות מעזבון.

במקרה בו נפטר אדם אשר הייתה לו חובת מזונות כלפי ילדיו, אשתו, או הוריו,  הם זכאים לקבל מזונות אשר ישולמו להם מכספי העיזבון שהותיר אחריו המנוח. תשלום זה מגיע להם בין אם המנוח הותיר אחריו צוואה ובה קבע את חלוקת רכושו, ובין אם לאו.

על מנת לקבל את תשלום המזונות יש צורך בהגשת בקשה לקביעת מזונות מן העיזבון.

א. מי זכאי למזונות ולאיזה פרק זמן?

החוק קובע מיהם הזכאים למזונות וכן את תקופת זכאותם. הזכאים הינם:

א.         בן זוגו של המנוח. המזונות ישולמו לו בכל תקופת האלמנות. (אולם בימ"ש רשאי ליתן מענק חד פעמי לאלמנה שנישאה).

ב.         ילדי המוריש. המזונות ישולמו עד הגיעם לגיל 18. אם המוריש הותיר אחריו ילד נכה, מפגר או חולה נפש, הוא זכאי לתשלום כל עוד הוא נמצא במצב זה.

ג.          ילד בגיר, עד להגיעו לגיל 23- אם בית המשפט קבע כן.

ד.         הורי המוריש- אם פרנסם בעת פטירתו. המזונות ישולמו להם כל חייהם.

ב. מתי יש להגיש הבקשה?

על הבקשה להיות מוגשת לפני חלוקת העיזבון. באישור בית המשפט, ניתן יהיה לדון בבקשה אם הוגשה תוך 6 חודשים ממועד החלוקה.

ג. החלטת ביהמ"ש בבקשה:

ביהמ"ש עשוי להחליט כי יש צורך לפסוק מזונות זמניים, אשר ישולמו עד למתן החלטה בדבר סכום המזונות הקבוע. הוא גם רשאי להחליט על פסיקת מזונות למפרע החל ממות המוריש.

ביהמ"ש יקבע האם סכום המזונות ישולם אחת לתקופה, או בתשלום חד פעמי.

כן יקבע ביהמ"ש כיצד ישולמו המזונות- דרך קצבה, הפקדה, השקעה וכיוצב', ולמי יסופקו. לדוגמה, במקרה של קטינים, יתכן ובית המשפט יחליט על העברת סכום מזונותיהם ישירות לאמם שנותרה בחיים בדרך של קצבה חודשית.

ד. מהם שיקולי בית המשפט בקביעת סכום המזונות?

ע"פ החוק על בית המשפט לשקול שיקולים שונים בקובעו את סכום המזונות שישתלם.

אם העיזבון אינו מספיק עבור תשלום מזונות לכל הזכאים, רשאי ביהמ"ש לפסוק מזונות רק לאלה שנראים לו כזקוקים ביותר.

לאחר שנקבע סכום המזונות, ואם התעורר צורך בכך בשל שינוי נסיבות, ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה להקטין או להגדיל את שיעורם.

כל האמור במאמר זה לא בא במקום ייעוץ משפטי פרטני ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד.