atarab - הבלוג של atara

מסע למציאת האישה החדשה #1

זהו מסע שחוקר את הנשיות מאספקט ששואף להיות תמים ולא מגמתי. עד כמה שניתן, וזה קשה כי אני אישה. ובכל זאת, זהו ניסיון להסתכל בלי דעות קדומות וללא אג'נדה מגדרית, על ההבדל הקסום שנשים עושות בעולם, בהשוואה לגברים. כיצד רואה האישה את תפקידה בעולם, במה היא שונה מהגבר ולא בהכרח טובה או גרועה ממנו, ובמה […]

atara

29/01/2018


זהו מסע שחוקר את הנשיות מאספקט ששואף להיות תמים ולא מגמתי. עד כמה שניתן, וזה קשה כי אני אישה. ובכל זאת, זהו ניסיון להסתכל בלי דעות קדומות וללא אג'נדה מגדרית, על ההבדל הקסום שנשים עושות בעולם, בהשוואה לגברים. כיצד רואה האישה את תפקידה בעולם, במה היא שונה מהגבר ולא בהכרח טובה או גרועה ממנו, ובמה היא זקוקה או שלא זקוקה לו, אלה תחומי הסקרנות. יהיו פה מחשבות, ראיונות אמתיים וגם ראיונות מדומיינים. דרך צלחה לכולנו.