fufu- יפעת אוהד - הבלוג של Ifat Ohad

סליחות

  שחף ציפור נפשי  בלי קשר ליום כיפור  הממשמש ובא   אני מבקשת סליחה. סליחה שמפרגנים לך בפייסבוק  ומצפצפים לך ועלייך  בכביש  סליחה על החלק היחסי שמהווים 500 ש״ח קנס, מדל משכורתך   סליחה שאת לא יכולה לדבר את זכויותייך  ואני שדיברתי, כשלתי להפוך עולמות  סליחה שמי שאמור לשאת אותך על כפיים  משיא לך דו״חות כבדים  […]

Ifat Ohad

25/09/2017שחף 2 

שחף ציפור נפשי 

בלי קשר ליום כיפור 

הממשמש ובא  

אני מבקשת סליחה.

סליחה שמפרגנים לך בפייסבוק 

ומצפצפים לך ועלייך  בכביש 

סליחה על החלק היחסי שמהווים 500 ש״ח קנס, מדל משכורתך  

סליחה שאת לא יכולה לדבר את זכויותייך 

ואני שדיברתי, כשלתי להפוך עולמות 

סליחה שמי שאמור לשאת אותך על כפיים 

משיא לך דו״חות כבדים 

סליחה שבקרוב לא יהיה מי שיסיע אותך 

כי על נסיון כושל לצדק מקבלים ארבע נקודות 

סליחה שהחזק  תמיד ישלוט ואת למרותו תהיי תמיד כפופה    

סליחה שיש שווים ממך הזוכים לתקציבי עתק למרות שדווקא את זקוקה לכיסא גלגלים  שעולה 22,000 ש״ח 

סליחה שלמרות סיפורים אחרים שסיפרתי  , הצדק לא תמיד זוקף ראשו    

סליחה שלא יישאר לך מספיק לכלכלתך אפילו אם נחסוך יום יום עבורך עד תום חיינו  

סליחה שחלקים בהנהגה 

יהיו לעולם, קשי לב

ורפיי שכל

סליחה שעתידך שאמור היה להיות כה ברור  

 נותר לוט בערפל 

סליחה על הבורות כלפייך 

על אוזלת היד 

ובעיקר, ילדה,

על שנייה אחת יותר מדיי של מחסור בחמצן 

אוהבת 

בכל נימיי גופי  

אימא

שחף