חיה'לה - הבלוג של חיה לוי

הפזמון על הכאב הקיומי

הכאב הקיומי, בלי  יחסי ציבור מה שנראה בסדר, הוא מראה: שבור. הכאב הקיומי, תמיד מוכן להתפשרעובד עם לחם שחור סובל גם  קממבר. הכאב הקיומי, עושה את העבודה- בלי להתפרסם, בלי לבקש תודה,בלי משאבים, בלי לבקש קידום, הוא בועט לנו בתחת, שנכתוב ונצייר, וככה הוא מצליח להמשיך ולחורר.

חיה לוי

07/10/2009


הכאב הקיומי,

בלי  יחסי ציבור

מה שנראה בסדר,

הוא מראה: שבור.

הכאב הקיומי,

תמיד מוכן להתפשר
עובד עם לחם שחור

סובל גם  קממבר.

הכאב הקיומי,

עושה את העבודה-

בלי להתפרסם,

בלי לבקש תודה,
בלי משאבים,

בלי לבקש קידום,

הוא בועט לנו בתחת,

שנכתוב ונצייר,

וככה הוא מצליח

להמשיך ולחורר.