Winners Life - הבלוג של עילאי מיכאלי

בעיות

הגודל של הבעיה הוא לא הענין ...

עילאי מיכאלי

03/07/2011


הגודל של הבעיה הוא לא הענין - מה שחשוב זה כמה אנחנו גדולים... ואנחנו גדולים מכל בעיה.
מה אנחנו להגיד?
חזק
הסוד לתכנות התת-מודע להצלחה
<==