rafishadmi - הבלוג של rafishadmi

מטרת הכתובה

צעירים רבים מרבים לכתוב סכומי עתק בעת החתימה על הכתובה. רבים מהם לא יודעים מה  הן המטרות של הכתובה. לכן, שניה לפני שאתם חותמים, קיראו את המאמר הבא מאת רפי שדמי 

rafishadmi

17/07/2016


צעירים רבים מרבים לכתוב סכומי עתק בעת החתימה על הכתובה. רבים מהם לא יודעים מה  הן המטרות של הכתובה.

לכן, שניה לפני שאתם חותמים, קיראו את המאמר הבא מאת רפי שדמי