כפיים! מירי רגב כובשת עוד במה, החשבון בדרך אלינו

למשרד התרבות והספורט יש שתי קופות: קופת ההפתעות שמיליונים מתעופפים ממנה בקלילות רבה והקופה הקטנה שאין בה אפילו 150 אלף ש"ח לתמיכה באמנות בפריפריה. לתפארת מדינת הכפיים

יערה די סגני

05/06/2018