smdr - הבלוג של סמדר - בצמיחה

יום הזיכרון שלי...

הקווץ' הזה שמתגנב לו ללב מאמצע היום בערך... זה לא שלא ידעתי שהערב מתחיל יום הזיכרון, זה לא שלא ידעתי מה זה עושה לי, זה לא שלא נמנעתי מלשמוע רדיו  (ותודה לעומר...), זה לא שלא העסקתי את עצמי בהמון עניינים של צמיחה והיה לי בוקר פרודוקטיבי ומוצלח במיוחד, זה לא שלא. רק שעם כל מה […]

סמדר - בצמיחה

10/05/2016


הקווץ' הזה שמתגנב לו ללב מאמצע היום בערך...

זה לא שלא ידעתי שהערב מתחיל יום הזיכרון, זה לא שלא ידעתי מה זה עושה לי, זה לא שלא נמנעתי מלשמוע רדיו  (ותודה לעומר...), זה לא שלא העסקתי את עצמי בהמון עניינים של צמיחה והיה לי בוקר פרודוקטיבי ומוצלח במיוחד, זה לא שלא.

רק שעם כל מה שעשיתי, בכל זאת, מתחילה להרגיש את הצביטה הזו בלב, את הכאב...

נכון, השכול שלי לא קשור ישירות ליום הספציפי הזה. השכול שלי קשור למלחמה פרטית ולא מדינית. השכול שלי בא ממקומות אחרים ובכל זאת יש חור חסר , חור אחד גדול שחסר בו אדם גדול.

אדם שדווקא כן היה קשור לשכול הלאומי, אח שכול. ממנו למדתי וחוויתי ולו במעט מה זה לאבד אדם קרוב. מה שם חסר, מה הוא האין הגדול. הסיפורים, ה"אילו הוא...", הפנטזיות, המחשבות, הרצונות, השיחות שנעשות עמוק בלב, התשובות שחושבים שמקבלים, השיתוף, האמונה שהוא איתנו תמיד (כמו דנידין רואה ואינו נראה), ההתבוננות בתמונות, ההתרפקות על העבר, הרצון העז שהוא יחזור. חוויתי את כל זה מהצד 14 שנים. הייתי ליד, הקשבתי ניסיתי להזדהות ולהכיל, לחבק ולנחם. לא יכלתי באמת להבין את הכל עד הסוף כי לא איבדתי אף פעם באמת מישהו קרוב.

והיום, היום אני כבר מתחילה להיות מומחית... חבר לחיים, אבא.....

כן זה שכול, שכול אחר ועדיין שכול. כל הדיבורים, הטקסים, השירים, הסרטים מעוררים ומציפים הכל. שלי, שלהם, של כולם.

אז היום מתחיל לו הקווץ', הוא כבר התחיל. הלב כבר מעוך כזה, כואב, פצוע.

מחכה שיעבור,

בנתיים נותנת מקום של כבוד לכאב ולהרגשה הזו,

מחר נלך לחזק ולהתחזק

ובערב כבר נחליף אוירה בעז"ה...

ככה זה להיות ישראלים...