mickyharel - הבלוג של מיקי הראל

הזלילה הגדולה

בין ועדת צמח לבין פרחי הכהונה בממשלה ומעגלי האושר והעושר שסביבה לבין אופנת צמרת מיובאת, פוסט קצרצר ומתבקש!

מיקי הראל

14/06/2013


אכול ושתה כי מחר נמות.

למי שלא מכיר את המשפט הזה אז הנה לכם
סטנלי פישר ב"הוראות" הפרידה שלו אומר
את הגז בוודאי שצריך לייצא
זה מה שיציל את הטייקונים, את ביבי
ואת תקציב הצוללות שמפטרלות מסביב למתקני הגז!

שאול מרידור בועדת צמח אמר, למכור, למכור ומהר
בעוד שלושים שנה אולי לא תתקיים כאן מדינת ישראל
באותה ועדה ישבה שם מי שאכלה סנדביץ' וכמעט שנחנקה
הפרוטוקולים כוסו בשחור...

וידיעה מסעירה לא פחות חנות של לואי ויטון
כן, כן לואי ויטון no more and no less
וזה אומר שזה בשבילנו? מי אנחנו בכלל? טוב לא אנחנו

"הצדק החברתי שבהדוניזם ומה אפשר לקנות פה עם משכורת חציונית?"
שם המאמר של רועי צ'יקי ארד כבר יסביר הכל

בואו נתערב שכל הטרנדבירות והקרסביצות של הטייקונים
ואששששת ראש הממשלה וגם נשות השרים הלפיד והבנט כבר היו שם, למה לא?

רק שלא יקנו סנדביץ' יבש בדרך ולא יחנקו עליו.

אישית אני מעדיפה שכל אלו יסתלקו מסדר היום שלנו מהר ככל האפשר