"החיים בבלפור", גרסת הבמאי

פעמיים השבוע הגישה לנו ניקול ראידמן סיפורים עסיסיים מבלפור. פעמיים השבוע הצליחו בני הזוג נתניהו לגרום לנו לעסוק ברכילות במקום במהות. התקשורת בשירות אמנות ההסחה הנתניהותית במיטבה

יערה די סגני

17/08/2017