ברקים - הבלוג של חוה ברק

כולנו אזרחים! חוה ברק!

תערוכה חדשה במוזיאון פתח תקוה לאמנות מבטאת את עיסוקו של המוזיאון בנקודות ההשקה והעימות בין המרחב הפרטי לציבורי. תערוכה זו, היא חוליה נוספת בהתבוננות בפרט, מקומו ומעמדו בתוך המדינה ובסוגיות עכשוויות אוניברסליות כגון מעקב, משטור, חופש, זכויות הפרט וצמצומן במרחב הציבורי, לצד קריסתו של המרחב הפרטי.

חוה ברק

28/03/2017


פדריקו סולמי

פדריקו סולמי, אולם הנשפים.

 

"אזרחים".'תערוכה מיוחדת ומסקרנת  ,שתיפתח במוזיאון פתח תקוה לאמנות ב- 6 באפריל,

 נולדה בתגובה למגמות חברתיות המאתגרות כיום את החברה האזרחית, בישראל ובדמוקרטיות של העולם החופשי. נוכח חוסר היציבות המורגשפדריקו סולמי.

' ברחבי העולם, וכאן מתעוררות שאלות בדבר חוסנה של הדמוקרטיה העכשווית וכושרה להתמודד עם שינויים תרבותיים ותהפוכות פוליטיות. חילופי מִמשל סוערים במעצמה האמריקאית, עליית משטרים קיצוניים במזרח התיכון, נדידת עמים של מיליוני בני אדם הנמלטים מאלימות והרס בארצותיהם – כל אלה רק מעצימים את תחושות הפחד, חוסר הוודאות והאיום ומוסיפים ומסבכים את מורכבות הקיום הדמוקרטי.

התערוכה מבקשת לעורר דיון ומחשבה ביחס לתפיסת האזרחות ולהיבטים שונים הנגזרים ממנה ולבחון את יחסי הגומלין בין האדם למדינה בעידן הניאו-ליברלי. בתוך כך, היא מנסה לחשוף את הסדקים הנפערים בתפיסת המרחב הציבורי כאתר דמוקרטי.  בתערוכה יוצגו עבודות פיסול, רישום, מיצב, וידאו, צילום ואמנות אינטראקטיבית, של אמנים מישראל, ארה"ב, ספרד, איטליה, קנדה ופולין, הנקראות לאורן של תיאוריות, שכבר בשנות ה-50 למאה הקודמת התריעו על סכנת הגלישה מליברליזם לטוטליטריות. האמנים המשתתפים בתערוכה, מעלים שאלות על המתח המובנה בין זכויות האזרח לסמכויות השלטון ומאירים את אתרי ההתנגשות ביניהן. הם בוחנים את הקונפליקט בין חובת המדינה להגן על עצמה ועל אזרחיה, לבין חובתה הנגדית לשמור על חירויות אדם בסיסיות, דוגמת חופש ההתאגדות, הזכות לפרטיות וחופש הביטוי.

המנון

גל וינשטיין-המנון.

'אזרחים' - ממשיכה את עיסוקו של מוזיאון פתח תקוה לאמנות בנקודות ההשקה והעימות בין המרחב הפרטי לציבורי. תערוכה זו, היא חוליה נוספת בהתבוננות בפרט, מקומו ומעמדו בתוך המדינה ובסוגיות עכשוויות אוניברסליות כגון מעקב, משטור, חופש, זכויות הפרט וצמצומן במרחב הציבורי, לצד קריסתו של המרחב הפרטי.

היא מעלה רפלקציות – לעתים ביקורתיות, לעתים רוויות הומור וסאטירה – למושגים כמו "דמוקטטורה" או דמוקרטיה טוטליטרית, המגלמים את "פרדוקס החירות" או את ההנחה שהשאיפה למימוש החירות גוררת הפעלה של אמצעי כפייה ואלימות. כמה מן העבודות בתערוכה חגות סביב ה"פנאופטיקון" – אותו מִתקן פיקוח שהגה הפילוסוף בן המאה ה-18 ג'רמי בנת'ם – וסביב הפרשנות הפוקויאנית למושג זה, כמודל לאנונימיות של הכוח בחברה המודרנית וכדימוי של הפנמת המבט הממשטר והממשמע על-ידי היחיד. אחרות עוסקות בהיבטים שונים של מהות האזרחות ומעלות לדיון צורות שונות של מחאה חברתית,  דיון על סמלי השלטון המלכדים והסכנה שבהליכה אחריהם ללא ביקורת, כמו גם בפיקוח הממשלתי בהקשר לאיסוף מידע על האזרח (בין היתר בהקשרים ביומטריים), וכן במתח בין אזרחות ללאומיות ובין אזרחות למגדר. חלק מן העבודות מציעות מבט סאטירי על מנהיגים ויש העוסקות בביקורת נוקבת על שחיתות שלטונית, אטימות ביורוקרטית והסכנה לחירות האנושית. חלקן מתקיימות בשיתופו הפעיל של הצופה, והופכות אותו  ל"משתתף פעיל".

קלייף

דגל קליף אוונס-מתוך וידאו.

התערוכה מעמתת את הצופים עם שאלות ועמדות אישיות ביחס למציאות האזרחית ומורכבותה באופן מאתגר ואינטראקטיבי, שיציף תובנות מפתיעות ביחס לתפיסתם העצמית כאזרחים.

 משתתפים: גל וינשטיין, יעל פרנק, סשה סרבר, ג'וליה קורק, זוהר גוטסמן, מיקה ואבי מילגרום, דניאל פרסאי,

צח חכמון, אייל סגל, בועז אהרונוביץ', כריסטינה לוקאס, ארנון בן-דוד, נייט האריסון,קליף אוונס, ג'אן מריה טוסאטי, רפאל לוזאנו המר, פדריקו סולמי.

האוצרת: נטע גל – עצמון

 פתיחה: יום חמישי, 6 באפריל, 2017 בשעה 20:00 נעילה: 5/8/2017

מוזיאון פתח תקוה לאמנות, ארלוזורוב 30, פתח תקוה