prosites101 - הבלוג של prosites.site

בלוטת התריס - ההדק הנסתר להפעלה רב מערכתית

השלוחה הפיזיולוגית של מערכת העצבים המרכזית - בלוטת התריס בלוטת התריס - השפעה רבת ממדים על הפיזיולוגיה ישנם כיום רופאים המתמחים בטיפול ישיר בבלוטת התריס וכל הפתולוגיות הכרוניות המתאפיינות בחוסר איזון בפעילות בלוטת התריס. חלקם של רופאים אלה אף עוסק גם ברפואה משלימה וגישתם הטיפולית הייחודית מאפשרת להם לתת מענה למכלול רחב של תופעות לוואי וסימפטומים […]

prosites.site

02/04/2018


השלוחה הפיזיולוגית של מערכת העצבים המרכזית - בלוטת התריס

Thyroid

Thyroid

בלוטת התריס - השפעה רבת ממדים על הפיזיולוגיה

ישנם כיום רופאים המתמחים בטיפול ישיר בבלוטת התריס וכל הפתולוגיות הכרוניות המתאפיינות בחוסר איזון בפעילות בלוטת התריס. חלקם של רופאים אלה אף עוסק גם ברפואה משלימה וגישתם הטיפולית הייחודית מאפשרת להם לתת מענה למכלול רחב של תופעות לוואי וסימפטומים אשר מקורם בתפקוד לא מאוזן של הבלוטה. בין אם מדובר בפעילות יתר או תת פעילות בלוטת התריס מומלץ לפנות לרופאים בעלי ניסיון רב שנים במציאת המענה הייחודי לכל מטופלת ומטופל. אנו ממליצים על יצירת קשר אם רופא מוביל בתחום  למתן מענה לגבי תפקודה של הבלוטה שלכם.

מיקומה של בלוטת התריס מצביע אולי על עוצמת חשיבות תפקודה התקין. בלוטת התריס, שלה חשיבות עצומה כמגשרת בין מערכת העצבים המרכזית, פעילויות פיזיולוגיות מגוונות שלהן השפעה מידית וחד משמעית על המערכת הרגשית נפשית.

כיום יודעים בבירור, שתפקוד לא מאוזן של בלוטת התריס, גורם לשינוי והוצאה מאיזון של אין ספור תפקודים שחוסר האיזון שלהם יתבטא בסימפטומים ופתולוגיות מגוונות ובעוצמות משתנות מחולה לחולה. השפעתה של הבלוטה על האיזון הפנימי הכללי של כל אדם הנה בעלת משמעות כה רבה ומכאן שליקוי כל שהוא בתפקודה מפר איזון זה באופן מידי.

בלוטת התריס מושפעת באופן ישיר ופועלת על פי רמות ההורמון TSH המופרש על ידי יותרת המוח (היפופיזה) ואשר מתפקידו להאיץ או להאט את תפקודה של הבלוטה ושחרור ההורמון T4 שמשפיע ומוסט מערכות פיזיולוגיות כגון פעילות מערכת הנשימה, קצב פעימות הלב, מערכת העיכול ותת המערכות הקשורות בחילוף החומרים בגופנו. כאשר קיים חוסר איזון בפעילותה של בלוטת התריס אנו עדים לסימפטומים שונים המתאפיינים כולם בהפרת איזון זאת או אחרת.

סימפטומים אופייניים לתפקוד לא תקין של בלוטת התריס:

(נציין שחלקם של הסימפטומים משותף גם למחלות, תסמונות, ותפקודים לקויים של מערכות אחרות)

עודף או תת משקל שאינו מוסבר אחרת, הפרעות שינה, עייפות כרונית, גלי חום וקור, דימום יתר במחזור, תחושות דיכאון לא מוסברות, הפחתה משמעותית במסת שריר, בעיות תיאבון ונטייה לצריכת מזון מתוק, הפרעות קשב, זכרון ותפקודים קוגניטיביים נוספים.

כאמור עצמתם וסדר הופעתם של סימפטומים אלה שונה ממטופל למטופל ומכאן דרך הטיפול אשר מותאמת לכל מטופל באופן ייחודי.

יש לזכור שחלק מהנזקים הנגרמים כתוצאה משיבושים בפעילות הבלוטה, הנם הפיכים ולאחר החזרת הבלוטה לפעילות תקינה חוזר האיזון גם למערכות הפגועות שהושפעו ממנה. אולם ישנם מקרים של נזקים מצטברים ועמוקים, שאינם ניתנים להחזרה מלאה לקדמותם. המטרה, במצבים אלה, היא לבנות ולהגיע לתפקוד מאוזן של מערכות הגוף השונות בהילקח בחשבון השינויים והתמורות שעברו על המטופל.

בכל מקרה ראוי לזכור שכשם שהשפעתו השלילית של חוסר האיזון בתפקוד בלוטת התריס פוגע באופן משמעותי באיכות חייו של המטופל, להחזרת האיזון לתפקוד של בלוטת התריס השפעה חיובית משמעותית ביותר על איכות חייו של המטופל. ללא קשר לעצמתם ורמתם הפתולוגית של הסימפטומים מהם הוא סבל.

ישנם כיום רופאים המתמחים בטיפול ישיר בבלוטת התריס וכל הפתולוגיות הכרוניות המתאפיינות בחוסר איזון בפעילות בלוטת התריס. חלקם של רופאים אלה אף עוסק גם ברפואה משלימה וגישתם הטיפולית הייחודית מאפשרת להם לתת מענה למכלול רחב של תופעות לוואי וסימפטומים אשר מקורם בתפקוד לא מאוזן של הבלוטה. בין אם מדובר בפעילות יתר או תת פעילות בלוטת התריס מומלץ לפנות לרופאים בעלי ניסיון רב שנים במציאת המענה הייחודי לכל מטופלת ומטופל. אנו ממליצים על יצירת קשר אם רופא מוביל בתחום למתן מענה לגבי תפקודה של הבלוטה שלכם.

Thyroid2